Pühapäev, 18 Veebruar 2018

Tundide ajad
1. tund       8.00-8.45
2. tund       8.55-9.40
3. tund      10.05-10.50
4. tund      11.10-11.55
5. tund      12.15-13.00
6. tund      13.20-14.05
7. tund      14.15-15.00
8. tund      15.05-15.50
9. tund      15.55-16.40
10. tund    16.45-17.30

A. Wille saavutus

Eesti keele võõrkeelena vabariikliku olümpiaadi lõppvooru on kutsutud Lasnamäe Gümnaasiumi 12.b klassi õpilane Anastasia Wille (õpetaja A. Taimre). Palju õnne, Anastasia! Soovime edu!

Lahtised tunnid

Lasnamäe Gümnaasiumi 7.A klassi ajalootund toimus täna teistmoodi, kui tavaliselt. Klassi ees oli lausa 3 õpetajat! E-külalisõpetaja Jüri Kuuskemaa, ajalooõpetaja Riina Otsepp ja geograafia õpetaja Svetlana Udras. Saime päris palju huvitavat teada. Tunni teises osas ühendasime ajalugu, geograafia ja vanalinna teema ühtseks tervikuks - lapsed ehitasid klassis vanalinna. Kõigepealt sai iga õpilane endale pildi ühe vanalinna hoonega ja siis kasutades erinevaid kaarte ja omavahel suheldes pidi leidma iga hoone jaoks õige koha. Lõpus tegime ka väikse tunnikontrolli, kas kõik tähtsad paigad jäid meelde. Väga eriline tund meie erilisest Eestist! Ja õpetajad leidsid, et selline LAK-õpe sobib meile väga hästi. Aitäh korraldajatele nii positiivse kogemuse eest. Pildid on siin

 

Kaunistame kooli

Kaunistame kooli Eesti Vabariigi aastapäevaks! Pildid on siin

 

Gümnasistide ball 2018

7. veebruaril Lasnamäe Gümnaasiumi aulas kell 18.00 toimus gümnasistide ball. Pildid on siin

Eestikeelse aineõppe nädal

Eestikeelse aineõppe nädal

5.-16-veebruar ja ettevalmistus EV Iseseisvuspäevaks

1) 4.-6.klassid-õnnitluskaartide vormistamine, parimate kaartide näitus ja parimate kaartide valimine. Eesti keele õpetajad valivad parimad kaardid igast klassist ja annavad žüriile. Žürii koosneb gümnasistidest (hinnatakse vormistamist ja sisu- tähtis on ka tekst). Kaardid žüriile ära anda 9.veebruariks! vastutab Siiri Pokkinen-valida žürii ja hinnata kaarte. Valige kriteeriumid.

2)  Stendide vormistamine kõikidel korrustel. Vastutavad õppetoolide juhatajad.

3) 5.klassid valmistuvad ettekanneteks „Rahvakombed“. Vastutavad eesti keele õpetajad, kes 5.klassides õpetavad. Valige ja leppige kokku 1.kooliastme õpetajatega, kelle juurde lähete.

4) 7.- 9.klassid, 10.-12.klassid (üritus toimub 13.02 kab 243 1.-2 tunni ajal, kohal ainult need õpilased, kes tegid videod- 1-2 esindajat ühe video kohta)-  vormistavad lõplikult ja saadavad eesti keele õpetajatele oma videod – „Ma elan siin“, 3min esitlus, parimad valitakse välja. KORIDORIDES VAHETUNNIS (12.-16-02 KORIDORIDES, PARIMAD KA KONTSERDITEL).

 

5) 1. ja 3.korrusel 3. ja 4.vahetunni ajal –tutvumine eesti mängudega, osalevad ja aitavad kõik eesti keele õpetajad ja sellest huvitatud õpetajad. Eesti keele õpetajad! Paluge teistelt julgelt abi!

6) Vahetunnis eesti muusika ja eesti multifilmid (3. ja 4. vahetund)

7) Muusikaõpetajad valmistuvad laulukonkursiks

8) I kooliastme eesti keele õpetajad valivad õpilased etlemiskonkursiks

9) Gümnaasium- kirjutusvõistlus „100 sõna Eestile“/ „Kodumaa 3 värvi: sinine, must, valge“. Eesti keele õpetajad valivad 13.veebruariks parimad tööd ja annavad edasi žüriile, mis koosneb erapooletutest eesti keele ja eesti kirjanduse õpetajatest. Parimate tööde autorid esinevad katkenditega EV Iseseisvuspäeva kontserdil

10) Etlejate konkursid, osaleb 3-4 last klassi poolt, kohal ainult esinejad. Eesti keele õpetajad peavad lastele ütlema, millal konkurss toimub ja saatma nad konkursile õigeks ajaks.

 

11) Riietus rukkilille-värvides. See on vabatahtlik.

14)  7.-9. klass-välja töötada koolivormi element, valida parimad välja. Vabatahtlik. Kui õpetajad soovivad, siis on teretulnud!