Pühapäev, 18 Veebruar 2018

Tundide ajad
1. tund       8.00-8.45
2. tund       8.55-9.40
3. tund      10.05-10.50
4. tund      11.10-11.55
5. tund      12.15-13.00
6. tund      13.20-14.05
7. tund      14.15-15.00
8. tund      15.05-15.50
9. tund      15.55-16.40
10. tund    16.45-17.30

1.klass ja 10.klass, vastuvõtt 2018 a.

Vastuvõtt 1. klassi
Taotluse elukohajärgse kooli määramiseks saab esitada 1. - 15. märtsini 2018.a.
Lisainfo Tallinna Haridusameti kodulehel http://www.tallinn.ee/est/haridus/Esimesse-klassi-astumine#nooremad

2017/2018 õa Lasnamäe Gümnaasium  võtab vastu neli esimest klassi:
1.А – varajane keelekümblusklass
1.В – osalise eestikeelse aineõppega klass (2 ainet eesti keeles - oskusained)
1.С -  tavaklass
1.D -  tavaklass

Koolis on tasuline pikapäevarühm.

Vastuvõtt 10. klassi

Taotlusi 10. klassi astumiseks võetakse vastu kõikidelt soovijatelt 20. juunini.

Lasnamäe Gümnaasiumi võetakse vastu põhikooli keskmise hinde ja vestluse alusel.

Vastuvõtt toimub 20.juunil alates 9.00 kuni 13.00

Õppekeel - eesti keel (60% ainetest eesti keeles). Võõrkeeled: inglise, saksa, prantsuse, jaapani, soome.